Turystyka i jej wpływ na kraj

0
67
Rate this post

Nie da się nie zauważyć, że turystyka i jej rozwój ma olbrzymi wpływ na gospodarkę czy społeczeństwo. Dzięki częstym kontaktom miejscowa ludność staje się coraz bardziej otwarta, tolerancyjna dla innych kultur oraz ma możliwość wymieniania się wiedzą, wartościami czy zwyczajami.

Aby odpowiednio poradzić sobie z obsługiwaniem zagranicznych gości miejscowa ludność podnosi swoje kwalifikacje dzięki np. nauce języków obcych, metod zarządzania i rachunkowości oraz nowych technologii. Autochtoni z chęcią poznają bliżej własną kulturę oraz historię, dzięki czemu mają możliwość później ją jak najatrakcyjniej zaprezentować gościom. Co ciekawe jest wiele krajów, szczególnie tych mniej zamożnych, gdzie praca przy sektorze turystycznym uważana jest jako bardzo prestiżowa.

Są jednak również negatywne zjawiska społeczne rozwoju, w szczególności nagłego i chaotycznego, turystyki i zarazem wzrostu ruchu turystycznego. Do tych należą z pewnością wzmożona przestępczość, hazard, alkoholizm, narkomania oraz prostytucja. Problemem jest również to, że pojawia się w takich krajach duże rozwarstwienie społeczne między biednymi, a bogatymi.